POLO เครื่องมือการเกษตร เครื่องมือทำความสะอาด ปั๊มน้ำ เครื่องเชื่อม เครื่องมือลม เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมืออุตสาหกรรม

สัญลักษณ์ของสินค้า โปโล

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของหมวดหมู่สินค้า โปโล

Agricultural Engines icon

คือ สัญลักษณ์ของหมวดหมู่สินค้าในกลุ่มเครื่องมือการเกษตรและเครื่องยนต์ ซึ่งสินค้าภายในหมวดประกอบไปด้วย

เครื่องพรวนดิน

เครื่องยนต์

เครื่องปั่นไฟ

เครื่องมือการเกษตรอื่นๆ

Hige pressure icon

คือ สัญลักษณ์ของหมวดหมู่สินค้าในกลุ่มเครื่องมือทำความสะอาด ซึ่งสินค้าภายในหมวดประกอบไปด้วย

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องปั่นไฟ

เครื่องมือทำความสะอาดอื่นๆ

pump icon

คือ สัญลักษณ์ของหมวดหมู่สินค้าในกลุ่มปั๊มน้ำ ซึ่งสินค้าภายในหมวดประกอบไปด้วย

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มดูดน้ำลึก

ปั๊มดูดเอง

ปั๊มน้ำสแตนเลส

ปั๊มน้ำ 2 ใบพัด

ปั๊มน้ำเพลาลอย

ปั๊มอัตโนมัติ

ปั๊มจุ่ม

ปั๊มน้ำเครื่องยนต์

ปั๊มน้ำอื่นๆ

Welders icon

คือ สัญลักษณ์ของหมวดหมู่สินค้าในกลุ่มเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์เสริม ซึ่งสินค้าภายในหมวดประกอบไปด้วย

เครื่องเชื่อม

อุปกรณ์เสริมเครื่องเชื่อม

air

คือ สัญลักษณ์ของหมวดหมู่สินค้าในกลุ่มปั๊มลมและเครื่องมือลม ซึ่งสินค้าภายในหมวดประกอบไปด้วย

ปั๊มลม

เครื่องมือลม

Constructio icon

คือ สัญลักษณ์ของหมวดหมู่สินค้าในกลุ่มเครื่องมือก่อสร้าง ซึ่งสินค้าภายในหมวดประกอบไปด้วย

เครื่องสั่นคอนกรีต

มอเตอร์เครื่องสั่นคอนกรีต

สายจี้และหัวจี้

เครื่องมือก่อสร้างอื่นๆ

Industrial icon

คือ สัญลักษณ์ของหมวดหมู่สินค้าในกลุ่มเครื่องมืออุตสาหกรรม ซึ่งสินค้าภายในหมวดประกอบไปด้วย

พัดลมระบายอากาศ

มอเตอร์ไฟฟ้า

เครื่องมืออุตสาหกรรมอื่นๆ

©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
-----------------------------------------------------------> Arrow iconวางโค้ดรีมาร์เก็ตติ้งไว้เหนือแท็ก แล้ว